tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

27 Kwi 2023

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biznes i turystyka w czasach niepewności!

Dnia 20.04.2023 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania, innowacje i problemy biznesu oraz turystyki”: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, a miejscem spotkania jej uczestników była Aula KANS oraz platforma MS Teams. W konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym naukowcy, praktycy, doktoranci i studenci reprezentujący ośrodki akademickie z różnych stron Polski i zagranicy.

            Rozpoczęcie konferencji nastąpiło o godzinie 9:00, kiedy mgr Kornel Musiał (Kierownik Katedry Nauk Społecznych) przedstawił przyświecającą jej ideę: konferencja naukowa pozwoli nam na wymianę doświadczeń, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą nam przetrwać i rozwijać się w tych trudnych czasach. Następnie głos zabrała dr Beata Telążka, prof. KANS (Prorektor), witając gości zagranicznych w języku angielskim. Z kolei zaszczyt inauguracyjnego otwarcia konferencji przypadł JM Rektor KANS – dr Wiolecie Boznańskiej, prof. KANS.

            Program konferencji zakładał trzy wykłady inauguracyjne (popularnonaukowy, naukowy oraz wprowadzający do sesji referatowych). Inauguracyjny wykład popularnonaukowy „Jak nie zwiedzać świata” przedstawił dla gości Andrzej Gliniak, dziennikarz oraz twórca niezwykle popularnego ostatnio podcastu o podróżach. Celem następnego wykładu pt. „Strategia tworzenia nowych produktów na rynku usług turystycznych” było przedstawienie koncepcji wdrażania nowych usług turystycznych na konkurencyjnym rynku, którego autorką była dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. KANS. Wykład wprowadzający do sesji referatowych zaprezentował dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr: „Trudne i niepewne czasy. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w socjologicznej perspektywie”.

            W konferencji wzięły udział także osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki akademickie w roli keynote speakerów oraz referentów w sesjach. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze gościła m.in. Dr. Sambita Kumara Mishra reprezentującego Gandhi Institute for Education and Technology, Baniatangi; Dr. Muthmainnach z Indonezji; Elie Martins z Portugalii oraz Selenę Avci z Turcji.

W Auli KANS wystąpiły  uczennice z III LO w Jeleniej Górze, zapoznając publiczność z programem „Śniadek na Szlaku” i zachęcając tym samym do eksploracji pięknych terenów Dolnego Śląska. Na temat niepewnej ścieżki kariery w obecnych, ciężkich dla nas czasach, mówiły animatorki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze. Uczennice zadbały także o rozrywkową część konferencji, występując dla gości z programem animacji tanecznych.

W ramach konferencji odbyły się sesje referatowe, a prezentacje były przedstawianie w języku polskim i angielskim. W prezentacjach naukowych omówiono wiele interesujących tematów, które dotyczyły m.in. wykorzystania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w podróżach biznesowych, roli rynku sportowego w pomocy humanitarnej dla Turcji po trzęsieniu ziemi 6 lutego 2023 r., diagnozy poziomu zaangażowania pracowników branży hotelarskiej w okresie popandemicznym, przestępczości w sektorze turystycznym, turystyki kulinarnej, wpływu regulacji covidowych na międzynarodową branżę turystyczną, konfliktu interesów w grupach kapitałowych.

Wymianę poglądów oraz rozszerzenie niektórych aspektów umożliwiły dyskusje, w których aktywny udział wzięli m.in. prof. dr hab. Kazimierz Perechuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr Daria Hołodnik reprezentująca Politechnikę Opolską.

            Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, którzy od początku wspierali organizację konferencji:

  • Dolnośląska Izba Turystyki – Marek Ciechanowski;
  • Sudeckie Centrum Przedsiębiorców;
  • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze;
  • Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
  • Decathlon Jelenia Góra;
  • Uzdrowisko Świeradów – Polska Grupa Uzdrowisk.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w komitet naukowy oraz organizacyjny. Warto także nadmienić, że w organizację konferencji byli zaangażowani studenci KANS – członkinie i członkowie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi naukowcami oraz dla doktorantów i studentów do prezentacji swoich badań i nawiązania nowych kontaktów w swojej dziedzinie. Wnioski z konferencji są ważne dla dalszego rozwoju sektora biznesu i turystyki oraz wykorzystania ich w praktyce. Konferencja była udanym wydarzeniem naukowym, a jej zwieńczeniem będzie monografia pokonferencyjna, w której prelegenci zamieszczą swoje artykuły.


Relację przygotowali:

Sara Kaczkowska i Aleksandra Lizun – studentki I roku psychologii i członkinie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych KANS

mgr Kornel Musiał – opiekun Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych KANS

Zachęcamy do zapoznania się z transmisją konferencji, która jest dostępna na platformie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_MDX9P7keAo&t=119s

Powrót wstecz